Зареждане, оригинални и съвместими
консумативи за принтери

Използвайте търсачката, за да намерите Вашата тонер касета

 • ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЕС) 2016/679 (GDPR), В СИЛА ОТ 25 МАЙ 2018г.

  Защитата на личните данни на всеки клиент е от изключителна важност за Бензиностанции за принтери ЕООД, чиято собственост е настоящият сайт . Нашите основни принципи при събирането, обработването и използването на лични данни са законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, съотносимост на обработката с целите, точност и актуалност, свеждане на данните до минимум, ограничение на съхранението, отчетност, цялостност и поверителност, съгласие на потребителите за обработка на данните. Именно поради тази причина разработихме Политика за защита на личните данни, която е в съответсвие с новия регламент за защита на личните данни (GDPR), който влиза в сила от 25.05.2018г. Тази политика обхваща начина, по който събираме, използваме, прехвърляме и съхраняваме информацията Ви.


  Въведение

  Уважаеми клиети, съветваме Ви внимателно да прочете политиката ни на поверителност и в случай, че имате някакви въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас, за да получите изчерпателна информация от нашия екип. Също така, ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не използвайте уеб сайта и не предоствяйте личните си данни. Вие имате право да не се съгласите с общите условия за ползване на този сайт, и въпреки това да закупите необходимия Ви продукт, като това може да стане в някой от търговсите ни обекти, като изрично заявите, че не желаете да се предоставят личните Ви данни. Ако решите да направите поръчка през сайта или по телефона, то политиката ни на поверителност трябва да бъде приета безусловно от Вас, преди да предоставите личните си данни. Това става, като кликнете в квадратчето, че сте съгласни с общите условия за ползване на сайта.


  Информация за собственика на уеб сайта

  Настоящият сайт е собственост на Бензиностанции за принтери ЕООД, с ЕИК 131228768, град София. Адресът за кореспонденция е: град София, бул. Патриарх Евтимий 19, тел. 02/980 45 38, имейл: [email protected]


  Какво представляват личните данни и обработването им?

  Лични данни: новият Регламент разширява значително понятието „лични данни“. Освен три имена, ЕГН, номер на лична карта, телефон и адрес, понятието вече обхваща и електронна поща, IP адрес, данни за местонахождение, банкова сметка, снимки и всякакви данни, които биха позволили идентифициране на конкретно физическо лице.

  Обработване на лични данни: всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

  Администратор на лични данни: всяко лице (физическо / юридическо / публичен орган / агенция / друга структура), което само определя целите (т.е. за какво) и средствата (т.е. по какъв начин) се обработват събираните от него лични данни на физическите лица. Администраторът също така определя срока на съхранение, къде ще се обработват и съхраняват, мерките за защита на личните данни, както и кой ще ги обработва.

  Обработващ лични данни: всяко лице (физическо / юридическо / публичен орган / агенция / друга структура), което обработва лични данни от името на Администратора.

  Възможно е дадено лице, което обработва лични данни, да бъде едновременно и администратор, и обработващ лични данни.


  Каква лична информация събираме ние?

  Тъй като ние извършваме само онлайн търговия и обработваме лични данни на договорно основание (т.е. за сключване и изпълнение на сделка между нас и клиентите ни), ние събираме единствено личните данни, необходими за сключване на сделката, като Вашите имена, телефон, електронна поща, IP адрес и адрес за доставка. Ние не събираме други данни, освен упоменатите. Личните данни, които събираме и обработваме не изпозваме за други цели, освен за сключване и изпълнеие за сделката.


  Как използваме личната Ви информация?

  Събраната от нас лична информация се използва единствено с цел обработване на Вашата поръчка, потвърждаване по телефона и доставянето й до посочения от Вас адрес. Вашите лични данни няма да бъдат изпозвани за целите „директен маркетинг“ и/или “автоматично профилиране”, както и за каквито и да било други цели, освен точно упоменатите.


  С кого споделяме личната Ви информация?

  В случай, че не сте избрали да вземете поръчката си от наш офис или тя да бъде доставена от наш служител, Вашите имена, телефонен номер и адрес за доставка ще бъдат предоставени на куриерската фирма, избрана от Вас.


  Как съхраняваме личната Ви информация?

  Ние взимаме предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защитим личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.


  Цялост и задържане на личната Ви информация

  Ще задържим личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период.


  Във връзка с новия регламент за събирането, обработването и използването на Личните данни (GDPR), потребителат на този сайт има следните права:

  • Право да не се съгласи с общите условия за ползване на този сайт, и въпреки това да закупи необходимия му продукт, като това може да стане в някой от търговсите ни обекти, като изрично заяви, че не желае да предоставя личните си данни.

  • Право на информация относно и достъп до личните данни на потребителя, съхранявани от нас.

  • Право да се изиска коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните данни на потребителя

  • Право на възражение от страна на потребителя срещу обработване поради причини, свързани с нашите легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако Администраторът не докаже съществуването на защитени, обосновани причини, имащи приоритет пред интересите на потребителя, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции

  • Право на преносимост на данните

  • Право на подаване на оплакване през Комисията за защита на личните данни

  • Право на потребителя да може по всяко време да оттегли съгласието си за събирането, обработването и използването на личните данни с действие занапред.

  • Всеки потребител на сайта има възможност да посочи, че е съгласен с обработването на личните му данни посредством кликване на чекбокса за съгласие с условията на ползване на сайта (т.нар. активна стъпка). Приемайки общите условия за ползване на сайта, част от които е и политиката ни за събиране и обработка на лични данни, Вие давате съгласието си личните Ви данни да бъдат обработвани за посочените тук цели.

  • Предоствяме и възможност на всеки потребител да попълни и изпрати декларация за съгласие, коригиране или заличаване на лични данни. Декларацията можете да изтеглите, като кликнете тук: Декларация за съгласие

  • Ред за упражняване на правата: Редът за упражняване на правото на достъп, правото на изтриване, коригиране или ограничаване на обработването е чрез подаването на писмено искане до оператора на уеб сайта. Операторът предоставя на потребителя информация относно действията, предприети във връзка с искането, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Операторът информира потребителя за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато потребителят подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако потребителят не е поискал друго. Ако операторът не предприеме действия по искането на потребителя, операторът уведомява потребителя без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

  • Промени в политиката за поверителност: Запазваме правото си да актуализираме, променяме и допълваме политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.

 • Политика за използване на "Бисквитките"/”Cookies”

  Ние от toner-kaseta.bg се ангажираме да Ви предоставяме най-добрите продукти, като с това се стремим да поддържаме доверието, което ни гласувате. За нас е важно да сте запознати как уебсайтът ни използва "бисквитки" и с каква цел те се съхраняват на Вашия компютър.


  Какво са "бисквитките"?

  „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство. Функцията им е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания. Използват се от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране. Бисквитките обикновено съдържат името на уеб сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникален номер.


  За какво се използват ”бисквитките”?

  "Бисквитките" се използват, за да се адаптира съдържанието на страницата към предпочитанията на потребителя и за оптимизиране на използването на уебсайта. Те се използват и за да се създаде анонимна статистика (относно поведението на потребителя в сайта) с цел подобряване структурата и съдържанието на сайта, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация.


  Съдържат ли бисквитките лична информация?

  Toner-kasetа.bg не съхранява в ”бисквитки“лична информация. “Бисквитките” не се предоствят на трети страни.


  Какви видове ”бисквитки” използваме?

  Когато посещавате нашия сайт, Вие можете да установите наличието на различни видове „бисквитки“, които се генерират. Ние използваме два типа ”бисквитки”:


  Сесийни ”бисквитки”

  Те ви дават възможност да изпълнявате важни функции на сайта, като например запаметяване на повтарящо се поле на формуляр в рамките на една сесия на браузъра. В допълнение те съдействат за ограничаване на необходимостта за трансфер на информация в интернет пространството. Те не се съхраняват върху вашия компютър и се изтриват, когато прекратите сесията на вашия браузър.


  Постоянни "бисквитки"

  Те ни дават възможност да разпознаваме повтарящи се анонимни потребители на нашия сайт. Чрез сравняване с анонимен, случайно генериран идентификатор, може да се направи запис на конкретна информация за сърфирането, като например, как вие сте достигнали до сайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този сайт. Проследяването на тази информация ни дава възможност да правим подобрения на сайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието.


  Управление и изтриване на ”бисквитки“

  По всяко време имате възможност да промените настройките на Вашия браузър, така че да приема всички ”бисквитки”, да Ви пита изрично за всяка ”бисквитка“, да забраните изцяло получаването на ”бисквитки“ или да ги изтриете. Информация за настройките на Вашия брaузър можете да намерите в неговата документация.


  Имайте предвид,че за нормалното функциониране на сайта са необходими ”бисквитки“, тяхното ограничаване или изключване може да се отрази на някои функционалности на уеб сайта.